مشاوره تخصصی مهاجرت استرالیا
 • بررسی کامل پرونده فرد متقاضی بعد از دریافت تمامی اطلاعات

  1. مدرک تحصیلی
  2. تاریخ و محل اخذ مردک تحصیلی
  3. گرایش های تحصیلات در کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد
  4. نام دانشگاه ها
  5. تاریخ سربازی ( برای آقایان )
  6. تاریخ تولد فرزندان برای بانوان
  7. سوابق شغلی همراه با بیمه
  8. سوابق شغلی بدون بیمه
  9. سطح زبان انگلیسی کنونی
  10. میزان مطالعه زبان انگلیسی بر حسب ساعت در روز
  11. میزان همکاری کارفرماها
  12. تایتل شغلی شما در محل کار
  13. دامنه فعالیت محلهای کار
  14. آیا قبلا در استرالیا بوده اید؟
  15. ایا فامیل درجه یک در استرالیا دارید؟ اگر دارید با چه ویزایی اکنون داخل استرالیا هستند؟
  16. محل سکونت فامیل درجه در استرالیا در صورت وجود
  17. نوع ویزای درخواستی شما
  18. ایا سوابق بیماری خاصی مانند سرطان؛ ام اس؛ ایدز و …. دارد.

  ۱۸ اطلاعات خواسته شده برای همسر نیز با دقت تکمیل گردند.

 • انتخاب کد انزکو

  از میان بیش از ۵۰۰ عنوان شغلی بر اساس:

  شرایط پرونده شما

  شرایط اسپانسر های ایالتی

  وضعیت سایر رقبا

  حجم مدارک قابل اثبات و وضعیت سازمان ارزیاب مدارک

  امتیاز مورد نیاز برای صدور دعوت نامه

  زبان انگلیسی مورد نظر برای دریافت دعوت نامه و ویزا

 • انتخاب کد های شغلی جایگزین

  بعد از انتخاب کد شغلی اولیه نوبت به انتخاب استراتژی دوم و جایگزین می باشد:

  بر اساس شرایط پرونده کد شغلی جایگزین برای نفر اصلی و همسر انتخاب می شود.

  معیار انتخاب کد شغلی دوم دقیقا مشابه انتخاب کد شغلی اولیه می باشد.

 • بررسی نمره زبان انگلیسی مورد نیاز برای متقاضی اصلی و همسر

  1. بر اساس شرایط پرونده و مجموع امتیازهای نفر اصلی
  2. وضعیت رقبا
  3. شرایط ایالت ها برای صدور دعوت نامه
  4. امتیاز مورد نیاز برای ویزای ۱۸۹ و ۱۹۰ و ۴۹۱
  5. کد شغلی انتخاب شده
 • جمع بندی امتیازهای نهایی پرونده برای تمامی ویزاهای کار استرالیا شامل ۱۸۹ - ۱۹۰ - ۴۹۱

  جمع بندی امتیازهای یک پرونده بر اساس آخرین جدول امتیاز بندی استرالیا انجام خواهد پذیرفت.

  شرایط ایالتهای خاص مانند ACT نیز مورد بررسی کامل قرار می گیرد.

 • ارایه آخرین شرایط اسپانسر های ایالتی و فدرال برای پرونده

  بر اساس استراتژی های چیده شده برای نفر اصلی و همسر وی:

  آخرین وضعیت اسپانسر های ایالتی برای صدور دعوت نامه

  امتیاز مورد نیاز برای دریافت دعوت نامه ۱۸۹ – ۱۹۰ – ۴۹۱

  شرایط و کاندیشن های مطرح شده از طرف ایالتهای استرالیا برای صدور دعوت نامه

  تحلیل شرایط افرادی که دعوت نامه دریافت کرده اند از ایالت مد نظر و برای کد شغلی مد نظر

 • ارایه نقشه راه کوتاه مدت - میان مدت - بلند مدت

 • بررسی هزینه های پروسه مهاجرت پرونده

  بررسی تمام هزینه های پیش رو شامل:

  هزینه های ارزیابی

  هزینه نمره زبان

  هزینه EOI

  هزینه ویزا

درخواست مشاوره تخصصی مهاجرت