هزینه زندگی در سیدنی استرالیا چقدر است:

جزئیات اجاره بهاء در حومه

انجام تحقیقات اساسی چند درخصوص اجاره بهاء در سیدنی، کافی ست تا سبب دگرگونی ذهنیت فرد گردد. هر گاه فرد، مخارج روزانهای نظیر خورد و خوراک، تسهیلات همگانی (نظیر آب، برق، گاز، …)، و هزینه تلفن همراه را نیز بدین مسئله اضافهدارد؛ همین امر کافی ست تا سببساز وحشت وی از نقل مکان گردد. حدس نگارنده آن است که شاید، مقالات آنلاین بسیار پیرامون فهرست شهرهای گران جهان را مطالعه نموده؛ و دریافتهاید که سیدنی معمولاً، در رتبه 10 این فهرست قرار دارد. دلیل آگاهی نسبت به این امر آن است که نگارنده نیز به شخصه، مقالاتی از این دست را مطالعه نموده؛ و شواهد بیانگر آن بودهاند که این شهر، اغلببه هنگام مقایسه اجاره بهاء یا وام رهندر زمره شهرهای گرانی همچون نیویورک و لندن گروهبندی میگردد.

آیا سیدنی از نظر مخارج، حقیقتاً شهر گرانی ست؟

معذلک، خاطر نشان میداریم که نیازی به نگرانی نیست؛ زیرا به واسطه عدم استطاعت، حتی ناگزیر از زندگی در خیابان هم نخواهید بود. اما با مطالعه کامل این پُست، به این ایده دست خواهید یافت که میزان اجاره بهاء در سیدنی چه اندازه است. درخصوص جزئیات سایر مخارج نظیر خواروبار، پوشاک، و صرف غذا در خارج از منزل، پُستی پیرامون مخارج روزانه و ماهانه خانوار در سیدنی را مطالعه نمایید.

علاوه بر این، نکاتی چند پیرامون چگونگی صرفهجویی در هزینهها نیز، یاریگر مخاطبین در این مسیر خواهد بود.

هزینه زندگی در سیدنی:

اجاره بهای هفتگی. مجموع مخارج ماهانه زندگی، اجاره بها خواهد بود. برای یک آپارتمان تک خوابه در سیدنی، حداقل 450 تا 550 دلار در هفته را مد نظر قرار دهید. هر رقمی کمتر از آن، مکانی بسیار کوچک خواهد بود که ممکن است مناسب شما باشد؛ یا محلی ست که مرکز تجمع حشرات موذی گردیده است. اجاره بهای آپارتمان دو خوابه، از حدود 650 دلار برای هر هفته آغاز میشود. اجاره بهاء هفتگی در سیدنی، برگرفته از تحقیق مسکن خدمات اجتماعی و خانوار ان اس دابلیو ست که به منظور کمک به خوانندگان ارائه میشود

آنچه بیان شد، اجاره بهاء هفتگی ست؛ و شامل اجاره بهاء ماهانه نمیگردد؛ بنابراین، با نگاه در جداول، چندان هیجان زده نشوید. علاوه بر این، مطالعه نکات پیرامون یافتن آپارتمان در سیدنی را فراموش نکنید.

پیش از رجوع به جداول اجاره بهاء، مایلیم چند نکته را درخصوص اجاره مسکن در سیدنی متذکر گردیم.

در برآورد اجاره ماهانه زندگی در سیدنی استرالیا ، هرگز مرتکب اشتباه نشوید.

مطمئن شوید که اشتباه برآورد در اجاره ماهانه را با انجام ضرب ساده مثلاً 2,200 دلار اجاره ماهانه = 4 هفته 550 دلار، مرتکب نشوید؛ زیرا این رقم، بیش از آنچه تصور مینمایید است. از آن رو که 52 هفته در سال وجود دارد؛ این امر به معنای آن است که نخست میباید اجاره سالانه را برآورد نموده؛ و سپس رقم مذبور را بر 12 تقسیم کنید تا اجاره ماهانه به دست آید. اطمینان یابید که در زمان برآورد اجاره سالانه، نشستهاید. بالتبع آن، وجه الضمان یا همان ودیعه اجاره جهت آپارتمان وجود دارد که معمولاً معادل یک ماه اجاره یا برای آپارتمان همراه با اثاثه، اندکی بیشتر از آن است که رقم پیشپرداخت قابل توجهی جهت نقل مکان میباشد. چنانچه در حال بررسی بودجه خویش جهت نقل مکان هستید؛ بنابراین، سری به پُست پسانداز جهت نقل مکان به سیدنی بزنید که حاوی چندین نکته هیجانانگیز ضروری، جهت برنامهریزی ست.

استطاعت شما چه میزان است؟

وقتی شروع به جستجو نمودیم، حداکثر بهاء را مد نظر داشته؛ اما به مجرد حضور در مکان، دریافتیم که جهت دامنه بهای مد نظر خویش، چه اقامتگاهی قابل دسترسی ست؛ و بالتبع آن، مبلغ را به میزان حدود 150 دلار در هفته افزایش دادیم. بهتر است بدانید که این مسئله درخصوص شما نیز صادق است. البته همچنان ملاقاتی با یکی از خارجیان دور از وطن خواهم داشت که قیمت حداکثری اولیه را افزایش نداده؛ و این مقولهاز نظر مالی میتواند در ابتدای امر، دردسرآفرین باشد؛ اما به مجرد شروع به دریافت چند مورد اول از چکهای حقوقی، امور مالیتان روندی منظم را خواهد یافت. اطمینان یابید که پیرامون هزینههای خارجیان دور از وطن در لینک فوقانی مرتبط با این پست، که به محض نقل مکان در سیدنی با آنها مواجه خواهید شد، مطالعه نمودهاید. نواحی ساحلی یا مرکزی در سیدنی، گرانتر از مناطق حومه هستند. و این مسئله، یکی از دلایلی ست که موجب شد نگارنده این سطور، به نوترال بی و لور نورث شور علاقمند گردد؛ چون این مکانها (به استثنای کیریبلی)، کمتر گران بوده؛ و چندان هم از شهر فاصله ندارند. علاوه بر این، رفت و آمد روزانه به محل کار توسط فری، شبیه به کشتیهای گردشی بندرگاه سیدنی ست که جهت رفت و آمد به محل کار خویش استفاده نمودهام. و توصیه اکید نگارنده، کاربرد این وسایط نقلیه است.

پیش از نقل مکان به سیدنی، سعی کنید که نسبت به متوسط اجاره بهاء هفتگی مناطق مختلف حومه آشنایی کسب نمایید؛ چون بدین ترتیب، درخواهید یافت که بهترین مکان با توجه به بودجه شما، کجا ست. انجام این کار پیش از ورود، صرفهجویی در زمان و اجتناب از دلشکستگی ناشی از مشاهده آپارتمانها در بازدید جهت اجاره را به همراه خواهد داشت.

اگر مجرد هستید، و مخالفتی با زندگی در کنار یک همخانه ندارید؛ Flatmates.com.au را بررسی کنید. رجوع به Gumtree که نسخه استرالیایی Craiglist.org استاما به شایستگی آن نیستنیز مناسب میباشد. صرفاً جهت هشدار، خاطر نشان میداریم که شنیدها درخصوص استفاده از Gumtree جهت یافتن همخانه، نگران کننده میباشند. برای مثال، دوستان دختری داشتهام که در Gumtree به دنبال همخانه گشته؛ و همگی، ایمیلهایی ترسناک از افرادی کاملاً غریبه دریافت نمودهاند. پس خانمها، لطفاً مواظب باشید!

سایر مخارجی که میباید به هنگام اجاره مسکن در سیدنی استرالیا، نسبت به آنها آگاهی داشته باشید.

به احتمال بسیار زیاد، لازم است یک یخچال، ماشین رختشویی، و خشک کن جهت آپارتمان خویش خریداری نمایید.

آپارتمانهائی در سیدنی وجود دارند که کاملاً مجهز به اسباب و اثاثهای مانند یخچال، ماشین شستشو/ خشک کن نیستند. بنابراین، این هزینه را نیز به بودجه خود جهت آپارتمان تازه بیافزایید. میتوانید تعدادی از این اثاثه را به صورت دست دوم، در Gumtree یافته؛ اما تحویل اقلام مذبور توسط فروشنده صورت نخواهد گرفت. بنابراین، لازم است فردی یا افرادی را جهت نقل و انتقال اقلام مذبور از موقعیت مکانی فروشنده به محلی که جهت استقرار مد نظر دارید، استخدام نمایید.

در این خصوص، ایرتسکر (Airtasker)، از شرکتهای باربری مورد پسند نگارنده است که تمامی اقلام خریداری شده توسط Gumtree را از طریق آن میتوان منتقل نمود. در واقع، ایرتسکر، در زمینه باربری و تحویل اجناس، به قدری شهرت یافته که امروزه، برخوردار از بخشی اختصاصی در سایت خویش، صرفاً جهت تحویل اثاثه مورد نظر شما میباشند. بالتبع، بررسی این سایت، توصیه اکید نگارنده است.

گزینه دگر، بتا هوم لیوینگ است که از طریق آن، میتوانید هر آنچه جهت آپارتمان تازه خویش نیاز دارید را تهیه نمایید. برای سفارشاتی به ارزش 75 دلار یا بیشتر، تحویل اجناس به صورت رایگان صورت میپذیرد. این روش، در مواردی که بیش از یک دستگاه را سفارش میدهید، برخوردار از سهولت است. روش مذبور، چندان بد نیست؛ اما اطمینان یابید که در زمان تحویل اجناس، در منزل حضور خواهید داشت. بنابراین، از طریق وبسایت ایشان و مکالمه زنده، امکان هماهنگی زمان تحویل اجناس فراهم میگردد.

مبله نمودن آپارتمان در سیدنی استرالیا، با توجه به بودجه

بهترین روش مبله نمودن آپارتمان با توجه به بودجه، Gumtreeسایت فوقالذکراست. در عوض گشت و گذار در شهر و انتخاب اسباب و اثاثه مورد نیاز، خرید از طریق Gumtree، و عضویت در یکی از سایتهای اشتراک گذاری خودرو، آسانتر است. بسیاری از سایتهای اشتراک گذاری خودرو، برخوردار از خودروهای ون و کامیونهایی میباشند که قادر به جابه جایی در سطح شهر هستند؛ و امکان رزرو نزدیکترین مورد، جهت حمل اثاثه برای شما فراهم است. اما تأکید میگردد که طی مسیرهای طولانی با استفاده از اشتراک گذاری خودرو، به واسطه هزینه سوخت، ایده مناسب با توجه به بودجه نیست؛ اما برای جابه جایی در سطح شهر، بالخص اگر خواهان نقل و انتقال چند اثاثه معدود از Gumtree هستید، مناسب میباشند.

برای خرید آنلاین اثاثه و تزیین منزل، رجوع به زانوی و بروسا (مطلوب نظر نگارنده) یا لیوینگاستایلز توصیه میگردند. لیوینگاستایلز، فروشگاه ارائه دهنده تخفیفاتمشابه با وِیفِر در ایالات متحدهاست؛ اما زانوی و بروسا، فروشگاههای     عرضه کننده اجناس با بهای بیشتر میباشند. پس، چنانچه خواهان خریداری اثاثه و تجهیزات آشپزخانه هستید؛ یا مایلید تجهیزات آشپزخانه خویش را به روز نمایید؛ کوکوِر برندز را امتحان کنید که ارائه دهنده محصولات با کیفیت شایسته، از برندهای شناخته شده است؛ و همواره، تخفیف یا فروش ویژه محصولات خویش را نیز مد نظر میدارند.

دو فروشگاه آیکیا نیز در شهر وجود دارند. یا میتوانید سفری کوتاه به اسپاسنتااندکی پایینتر از مور پارکبزنید. در آنجا، فریدام (درست است، عنوان فروشگاه اثاثه میباشد)، فنتستیک فرنیچر (فروشگاه اثاثه بسیار ارزان)، و هاروی نورمن به علاوه بسیاری از فروشگاههای دگر در زمینه اثاثه منزل را جستجو نمایید.

هزینه زندگی در سیدنی استرالیا : جدول متوسط اجاره بهاء هفتگی، بر اساس منطقهبندی توسط دولت محلی ایالت نیو ساوت ولز

متوسط اجاره بهاء هفتگی، مجموعاً جهت آپارتمان و منازل ویلایی، در ضمن دو جدول پیرو فهرست گردیدهاند. ارائه جزئیات اجاره بهاء آپارتمان و منازل ویلایی، به صورت مجزا صورت نپذیرفته؛ زیرا در آن صورت، پست حاضر بسیار طولانی میگردید. اما چنانچه خواهان دریافت فهرست مجزا هستید، این مسئله را از طریق بخش اظهارنظرات با ما در میان نهید. اگر درخواستها در این خصوص افزایش یابد، اجاره بهاء هفتگی تجزیه گردیده؛ و در دو پست جداگانهیک مورد جهت آپارتمانها، و مورد دگر برای منازل ویلاییارائه خواهد شد.

منطقهبندی توسط دولت محلی

1 خوابه

2 خوابه

3 خوابه

4 خوابه و بیشتر

بیساید

530

570

700

900

بلاکتَون

290

380

450

580

بروود

420

565

700

895

کادمن

320

375

460

535

کامبلتون

280

350

420

530

کانادا بی

520

640

780

990

کانتربریبنکستون

350

452

550

680

کامبرلند

340

430

520

650

فرفیلد

270

360

460

595

جورجز ریور

390

495

630

800

هورنزبی

440

510

630

800

هانترز هیل

600

875

1370

اینر وست

440

600

851

1120

کو رینگ گای

490

620

840

1300

لین کاو

520

570

820

1350

لیورپول

300

380

480

600

موزمان

500

650

1100

2400

نورث سیدنی

520

700

980

1600

نورثرن بیچز

500

650

900

1250

پاراماتا

460

510

570

700

پنریث

275

350

420

540

رندویک

525

665

975

1275

راید

470

500

670

865

استراتفیلد

450

540

680

865

ساترلند شایر

390

500

650

850

شهر سیدنی

550

750

1040

1230

هیلز شایر

430

530

600

700

وورلی

600

780

1150

1705

ویلوبی

505

650

990

1450

وولهارا

560

750

1250

2150

هزینه زندگی در سیدنی: جدول متوسط اجاره بهاء هفتگی در حومه سیدنی

برای جدول ذیل درخصوص اجاره بهاء تک تک نواحی حومهدر سیدنی، همه نواحی لحاظ نگردیده است. چنانچه خواهان حصول اطلاعات یا کسب آگاهی نسبت به بهای اجاره در نواحی حومه سیدنی هستید که در فهرست پیرو منظور نشده، در قسمت اظهارنظرات، این مسئله را مطرح نمایید. در این صورت، مطالب مذکور نیز به جدول اضافه خواهند شد. موافق هستید؟ در حال حاضر، فرآیند افزودن بیشتر نواحی حومه را آغاز نمودهایم؛ اما نواحی حومه بسیاری در سیدنی وجود دارند که به واسطه تمایل به درج حتیالامکان سریع این پُست، اضافه نگردیدهاند.

نواحی حومه سیدنی

استودیو

1 خوابه

2 خوابه

3 خوابه

4 خوابه و بیشتر

منطقه تجاری مرکزی

505

625

930

1250

پایرمونت

598

830

1250

آلتیمو برادوی

439

580

735

وولووموولووالیزابت بیپوتس پوینتراشکاترز بی

410

530

800

1573

دارلینگهرستسوری هیلز

380

580

810

1090

1185

رز بی

535

695

1200

2100

دووبل بی

550

728

1678

دوور هایتسواتسون بیوکلازرز بی نورث

695

950

مور پارکسنتینیال پارکپدینگتون

360

490

780

1250

1500

وولاهرا

550

770

1300

2900

بلوو هیل

750

1185

کویینز پارکبوندی جانکشن

390

640

850

1200

1400

بوندی بیچنورث بوندیبوندیتاماراما

430

595

798

1125

1865

برونتهوورلی

570

723

990

کوگیساوث کوگی

575

700

1150

1525

ماروبراپیج وود

505

650

890

1150

راندویککلولی

530

660

1000

1650

کنیگز فورددیسی ویل

440

630

895

کنزینگتون

520

650

915

چیپن دیلدارلینگتون

445

469

760

900

ردفرن

360

395

750

950

انمورنیوتون

370

460

700

880

1250

ماریکویل

420

600

810

1030

گلبه

370

488

775

1000

1175

آناندیل

320

500

730

900

رزله

573

720

1050

لیکاردتلایف فیلد

440

680

915

1100

بالمینبالمین ایستبیرکگرو

528

725

1025

1450

دراموین

478

645

87

راسل لیواریمباابوتزفوردچیزویکفایو داک

550

640

800

913

الکساندریابیکنزفیلداِولیه

550

700

900

1475

زدلندواترلو

580

760

1000

ایستلیکزرزبری

550

690

930

بنکسمیدوبوتانی

550

690

780

ماسکوت

610

725

900

ارسکنویل

580

750

1000

اشفیلد

400

500

663

استانمور

445

590

930

بروود

300

420

565

700

895

پیترشامپیترشام نورثلویشام

430

600

830

کامبردون

580

755

975

نورث سیدنیمک ماهونز پوینتلاوندر بیویورتون

430

535

740

1085

میلسون پوینتکیریبلی

593

840

1100

کامری

495

625

895

نورث بریج

760

980

آرتارمون

500

613

915

کروز نستنیرمبرنگرینویچولستونکرافتسنت لئوناردز

530

680

925

1400

لین کوو

520

590

825

1250

چتس وود

483

700

1000

1275

ویلبی

500

650

990

1500

لیندفیلد

620

855

1400

کیلاراایست کیلارا

490

620

825

1175

گوردون

500

640

850

1283

پیمبلوست پیمبل

600

875

1518

تاراموراوارویی

570

800

1300

سنت ایوویس

475

650

840

1250

واهارگونانورمن هرست

460

535

730

1200

آسکویتهورنزبی

440

510

620

750

موسمناسپیت جانکشن

500

650

1100

2400

کورابا پوینتنوترال بینوترال بی جانکشن

495

673

890

سرمورنسرمورن پوینت

510

680

998

مانلی

580

810

1298

1700

نورث مانلیبروکویلبیکن هیل

495

633

785

1100

بالگواشکلونتارفمانلی ویل

500

618

920

1538

فرلایت

495

725

1000

کرل کرلفرش واترکویینز کلیف

515

650

1138

1650

کلاروی

500

600

890

1300

دیی واینورث کرل کرل

485

600

850

1170

نارابین

475

635

895

1210

مونا ویل

500

600

878

نیوپورت

440

575

880

1250

اوالون بیچبیلگولا بیچویل بیچ

450

635

890

1300

هانترز هیلوولویچ

600

990

1423

راید

473

550

690

950

ایست رایدنورث راید

520

500

683

928

بالخام هیلز

440

500

580

690

کاستل هیل

410

550

600

795

وست رایدمل رز پارکمیدوبانکدنیستون

390

468

678

740

استراتفیلد

460

550

690

995

برکفست پوینتکانکوردکاباریتامورت لیکنورث استراتفیلد

520

590

750

1015

کونراد وسترودیس

523

665

775

هوم بوش

450

530

650

بلاکتون

280

400

450

530

پاراماتا

420

460

510

570

700

برالالیدکامبروکوود

350

460

560

700

رزهیلگریوویل

400

440

510

اوبورن

340

450

550

650

وست مید

370

455

520

630

بسیار خوب، گرچه این اطلاعات وافرند، اما امید آن است که سودمند واقع گردند.

نقل و انتقال خوبی داشته باشید!

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *