درباره اسکیل سلکت استرالیا – اسکیل سلکت ( Skill Select ) سرویس آنلاینی است که به دولت استرالیا درباره برنامه مهاجرتی این کشور کمک می کند. سیستم اسکیل سلکت دولت استرالیا را مطمئن می کند که برنامه مهاجرتی استرالیا بر اساس نیازهای اقتصادی جلو میرود. سیستم اسکیل سلکت Skill Select به دولت استرالیا درباره اینکه چه کسانی بتوانند برای برنامه مهاجرتی استرلیا با امتیازهای متفاوت اقدام کنند کمک می کند .در نتیجه کمک های سیستم اسکیل سلکت باعث شده است تا مدت زمان طی پروسه مهاجرتی برای مهاجران کوتاهتر شود.
سیستم اسکیل سلکت Skill Select باخدماتی که در زمینه پر کردن EOI به کاربران می دهد اجازه می دهد این تقاضاها مدیریت شوند. به صورت آنلاین به دولت استرالیا کمک می کند این موضوع را نظارت و برای رفع ایرادات احتمالی برنامه ریزی نمایند.

 

کارکرد سیستم اسکیل سلکت استرالیا:

متقاضیانی که از طریق ویزاهای سرمایه گذاری و ویزاهای اسکیل Skill Worker قصد اقدام برای برنامه مهاجرتی استرالیا را دارند برای این کار باید حتما در سیستم اسکیل سلکت اقدام به پرکردن EOI نمایند. دقت شود EOI به معنی VISA Application نیست. هدف از آن این است شما علاقه مندی خودتان به حضور در ایالتها را برای آنها ارسال نمایید.

.

اطلاعاتی که در EOI ثبت و ارسال می شوند شامل:

اطلاعات اولیه فردی .
شغل انتخابی از لیست مشاغل مورد نیاز.
میزان سابقه کاری موثر.
سوابق تحصیلی.
سطح زبان انگلیسی (نمره ای که در آزمون زبان انگلیسی دریافت کرده اید).
اطلاعات مستند در اسسمنتی که از سازمان ارزیاب دریافت نموده اید.
سوابق کاری و سرمایه گذاری.
تمام متقاضیانی که از طریق ویزاهای سرمایه گذاری استرالیا و ویزای کار استرالیا اقدام کرده اند بعد از پر کردن EOI و ارسال درخواست امکان این را خواهند داشت تا توسط ایالتهایی که برای آنها درخواست ثبت نموده اند و یا دولت فدرال دعوت نامه دریافت نمایند و پروسه سابمیت و لاج ویزا را انجام دهند.

کلاس ویزاهایی که می توان برای آنها درخواست EOI ثبت نمود:

(Business Talent (Permanent) visa (subclass 132
(Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188
(Skilled Independent visa (subclass 189
(Skilled – Nominated visa (subclass 190
(Skilled – Regional (Provisional) visa (subclass 489) (Invited pathway: nominated or sponsored