در آخرین بررسی های جدول امتیازبندی استرالیا توسط وزیر مهاجرت استرالیا حداقل میزان امتیاز جهت مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای کار استرالیا 65 امتیاز است. جدول امتیازبندی مهاجرت به استرالیا صرفا ابزاری است برای اداره مهاجرت استرالیا که توسط آن واجد شرایط بودن شما متقاضی عزیز را برای اخذ ویزای استرالیا برسی کند.

قبل از مطالعه ی جدول امتیازبندی استرالیا به نکات زیر توجه کنید:

  • اگر قصد اقدام برای ویزای ۱۹۰ استرالیا را دارید باید توسط یک ایالت در استرالیا اسپانسر شوید ، در این شرایط شما 5 امتیاز برای مهاجرت به استرالیا بدست می آورید.
  • اگر قصد اقدام برای ویزای 491 استرالیا را دارید می توانید با جذب یک اسپانسر (اسپانسر فامیلی و یا اسپانسر مناطق کم جمعیت استرالیا ) به راحتی 15 نمره از جدول امتیاز بندی مهاجرت به استرالیا کسب کنید.
  • نمره مورد نیاز در زبان انگلیسی شما باید میانگین در هر چهار مهارت  (speaking/writing/reading/listening) کسب شود.
نحوه امتیاز بندی مهاجرت به استرالیا