از جمله راه های و روش های مهاجرت ، اخذ اقامت استرالیا از طریق ویزای کار استرالیا می‌باشد. به این معنا که این راه آسان تر از راه های دیگر می باشد، به دلیل این که استرالیا کشوری مهاجر پذیر است و به دنبال مهاجرانی است که بتوانند در گسترش این کشور نقش مفید و موثری ایفا کنند.
دولت استرالیا سیاست‌های خود را در راستای جذب نیروهای کار متخصص تنظیم کرده و فرصت‌های شغلی و شرایط زندگی مناسبی برای این گروه از مهاجران فراهم کرده است. این کشور همواره اولویت بالایی به مهاجرت از طریق ویزای کار استرالیا را در رشته‌های مختلف داده است.

دلیل این امر درصد پایین بیکاری افراد متخصص ، میزان استفاده کم آنها از بودجه‌های دولتی و کمبود نیروی ماهر کاری در استرالیا می‌باشد. برای غلبه به مشکل کمبود نیروی کار ماهر، اداره مهاجرت آمار مهاجرین استرالیا را از کار افزایش و سرعت دریافت اقامت از این طریق را به طرز محسوسی بالاتر برده است.

سایت اسکیل سلکت استرالیا