از جمله راه های و روش های مهاجرت ، اخذ اقامت استرالیا از طریق ویزای کار استرالیا می‌باشد.  به دلیل این که استرالیا کشوری مهاجرپذیر است و به دنبال مهاجرانی است که بتوانند در گسترش این کشور نقش مفید و موثری ایفا کنند لذا اقدام به صدور ویزای کار استرالیا می نماید.
دولت استرالیا سیاست‌های خود را در راستای جذب نیروهای کار متخصص تنظیم کرده و فرصت‌های شغلی و شرایط زندگی مناسبی برای این گروه از مهاجران فراهم کرده است. این کشور همواره اولویت بالایی به مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای کار استرالیا را در رشته‌های مختلف داده است.

دلیل این امر درصد پایین بیکاری افراد متخصص ، میزان استفاده کم آنها از بودجه‌های دولتی و کمبود نیروی ماهر کاری در استرالیا می‌باشد. برای غلبه به مشکل کمبود نیروی کار ماهر، اداره مهاجرت آمار مهاجرین استرالیا را از کار افزایش و سرعت دریافت اقامت از این طریق را به طرز محسوسی بالاتر برده است.